Stichting Kasteelpark Blitterswijck

Voor de uitvoering van het project is een stichting opgericht met de naam ‘Stichting Kasteelpark Blitterswijck’.

Het statutaire doel van de stichting is als volgt omschreven:

  1. het herinrichten van het kasteelterrein;
  2. het zoveel mogelijk renoveren van het verwoeste kasteel;
  3. het versterken van de historische waarden van het kasteel en het Gilde;
  4. het aantrekkelijk maken voor recreanten van Blitterswijck en daar buiten;
  5. de natuurbeleving en historische educatie ondersteunen;
  6. het aansluiting vinden bij de ontwikkelingen van de Oude Maasarm;
  7. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur

Naam

Functie

Jan-Willem Franssen

Voorzitter

Henny Jenner

Secretaris / Penningmeester

Ingrid van Eijndhoven

Algemeen bestuurslid

Armand Lucas

Algemeen bestuurslid

Pascal Franssen

Algemeen bestuurslid

 

STICHTING