Archeologische vondsten Kasteelpark Blitterswijck

Gedurende het project vinden er op het terrein van Kasteelpark Blitterswijck graafwerkzaamheden plaats. Voorwerpen die daarbij gevonden worden, zullen op deze pagina worden uitgelicht. Ze zijn zeker niet altijd van historische waarde, omdat er na de verwoesting van het kasteel ook veel puin is gestort op het terrein, maar daarom niet minder leuk om te zien.

 

23-09-2023: Vondsten bij het graven van de proefsleuven

Op zaterdag 23 september 2023 zijn twee proefsleuven aan de zuidwestelijke buitenzijde van het voormalige kasteel uitgegraven als vooronderzoek om de technische staat van de funderingen te controleren. Zie nieuwsbericht.

De ontgraving heeft o.a. duidelijk gemaakt dat ondergronds nog een deel van de kasteelmuren aanwezig is en dat ook de oorspronkelijke gracht weer zou kunnen worden blootgelegd. Daarnaast zijn er restanten gevonden van houten palen rondom het kasteel en stukken tegel die vermoedelijk in de gang van het kasteel zaten toen het kasteel een nonnenklooster was.

Archeologie