Gedeeltelijke ontgraving kasteelruïne

sep 23, 2023

Op zaterdag 23 september 2023 is een klein gedeelte van de kasteelruïne in Blitterswijck uitgegraven. Stichting Kasteelpark Blitterswijck groef met toestemming van Gemeente Venray, die eigenaar is van het terrein, twee proefsleuven aan de zuidwestelijke buitenzijde van het voormalige kasteel.

De gedeeltelijke ontgraving die heeft plaatsgevonden dient als vooronderzoek om de technische staat van de funderingen te controleren. Dit moet informatie opleveren voor de architect die aan de slag gaat met een ontwerp. Ook is de informatie input voor het projectplan, waarmee o.a. de benodigde financiering wordt aangevraagd.

De ontgraving heeft o.a. duidelijk gemaakt dat ondergronds nog een deel van de kasteelmuren aanwezig is en dat ook de oorspronkelijke gracht weer zou kunnen worden blootgelegd. Daarnaast zijn er restanten gevonden van houten palen rondom het kasteel en stukken tegel die vermoedelijk in de gang van het kasteel zaten toen het kasteel een nonnenklooster was.

Klik hier voor een leuk filmpje over deze voorbereidende proefopgraving.