Update augustus 2023

aug 19, 2023

Het bestuur en de adviseurs van Stichting Kasteelpark vergaderen ongeveer elke 4 weken. Op 16 augustus heeft de laatste vergadering plaatsgevonden. We praten je graag bij over de voortgang.

Onderzoeksfase: van archief tot veldwerk

Op dit moment verkeert het project nog altijd in de onderzoeksfase. Dat heeft zich tot nu toe vooral beperkt tot theoretisch onderzoek in bijvoorbeeld archieven, op het internet of bij instanties en personen.

Binnenkort start het eerste veldwerk. Dat doen we met toestemming van Gemeente Venray en op advies van onze architect en de archeoloog van Gemeente Venray. Er worden proefsleuven gegraven aan de buitenkant van het voormalige kasteel om de technische staat van de funderingen te controleren. Dit moet informatie opleveren voor de architect en dient als input voor een aangepast ontwerp op basis van het eerste concept. Deze input is nodig voor ons projectplan, waarmee we o.a. de subsidieaanvragen kunnen gaan doen.

De voorgenomen datum voor het veldwerk is 23 september. Op een later moment stellen wij belangstellenden in de gelegenheid om van de resultaten kennis te komen nemen. Dit zal t.z.t. ook gecommuniceerd worden in het dorpsjournaal en op de website.

Informatiebijeenkomst politieke partijen

We hebben de fracties van de gemeenteraad van Venray uitgenodigd om ze te informeren over ons project. De definitieve datum is hiervoor nog niet bekend.