Informatiebijeenkomst Kasteelpark Blitterswijck voor bewoners Barones Mackaystraat

sep 12, 2022

Op 12 september 2022 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van de Barones Mackaystraat in het bijzonder, aangezien hun woningen direct grenzen aan het kasteelterrein en deze woningen ten tijde van de eerste bijeenkomst nog niet opgeleverd waren. In het Gildehuis op het kasteelterrein heeft het stichtingsbestuur de voorlopige plannen voor Kasteelpark Blitterswijck gedeeld en hebben de bewoners van de Barones Mackaystraat hun vragen gesteld die, voor zover de informatie al bekend was, direct beantwoord zijn. De stichting zal de bewoners van de Barones Mackaystraat in het vervolg op dezelfde wijze proactief blijven informeren als alle inwoners van Blitterswijck. Concrete stappen in de voortgang zullen via de website, social mediakanalen en het dorpsjournaal onder de aandacht worden gebracht.